کوره دوپینگ، اکسیداسیون در خلا

کد کالا 24380 دسته‌بندی

کوره دوپینگ، اکسیداسیون در خلا

مدل 4FDO
دستگاه دارای 4 کوره مجزا به طول 1.5 متر با قطر داخلی 60 میلی متر می باشد. ویژگی های دستگاه به شدت متغیر می باشد، حتی تعداد کوره ها ، نیز قابل کاهش می باشد که باعث تغییر شدید قیمت دستگاه می گردد

توضیحات

کوره دوپینگ

مدل 4FDO
دستگاه کوره دوپینگ دارای 4 کوره مجزا به طول 1.5 متر با قطر داخلی 60 میلی متر می باشد. ویژگی های دستگاه  اکسیداسیون در خلا به شدت متغیر می باشد، حتی تعداد کوره ها ، نیز قابل کاهش می باشد که باعث تغییر قیمت دستگاه می گردد.

همچنین از میکروسکوپ نوری متالوژی MM-P20 دیدن فرمایید.