ماسک الاینر

کد کالا 31115 دسته‌بندی

ماسک الاینر

قابلیت های دستگاه قابل مذاکره می باشد. دارای کیفیت ساخت بسیار عالی می باشد. دارای 3 دوربین دیجیتال به منظور تنظیم دستگاه، داری صفحه ای با 5 درجه آزادی و …

توضیحات

قابلیت های دستگاه قابل مذاکره می باشد. دارای کیفیت ساخت بسیار عالی می باشد. دارای 3 دوربین دیجیتال به منظور تنظیم دستگاه، داری صفحه ای با 5 درجه آزادی و …