دستگاه مشخصه یاب الکتریکی

کد کالا 8622 دسته‌بندی

دستگاه مشخصه یاب الکتریکی

مدل: IVM-2.10.15

دارای دو کانال ولتاژ مستقل قابل کنترل توسط نرم افزار- بین 15- ولت تا 15 ولت- دقت اندازه گیری جریان 100 پیکو آمپر- دقت اندازه گیری ولتاژ 100 میکروولت-

توضیحات

مدل: IVM-2.10.15

دارای دو کانال ولتاژ مستقل قابل کنترل توسط نرم افزار- بین 15- ولت تا 15 ولت- دقت اندازه گیری جریان 100 پیکو آمپر- دقت اندازه گیری ولتاژ 100 میکروولت-